bip-logo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118

Flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 02.06.2022r. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 118 metrów i szerokości 3,50 oraz utwardzenia tłuczniem pobocza o szerokości 0,75 metra ( po obu stronach ). Kwota dofinansowania do : 77 309,00 zł

W dniu 14.07.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno. Wartość robót budowlanych wynosi : 180 851,24 zł. Termin wykonania zadania do dnia : 30.11.2022r.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Skip to content