bip-logo

Przekazanie 69 szt. laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Logo

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o kończącym się przekazywaniu 69 szt. laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Sprzęt przekazywany był indywidualnie odbiorcom końcowym oraz ich przedstawicielom przez Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego oraz Zastępcę Wójta Gminy Dębowa Łąka Mateusza Rutkowskiego. Wśród odbiorców znaleźli się uczniowie szkół spełniający kryteria przeprowadzonego wcześniej naboru a więc dzieci lub wnukowie byłych pracowników zakładów PGR, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawcę sprzętu została firma Neo-System z Brodnicy za kwotę : 171 858,30 zł brutto. Dofinansowanie projektu wynosi : 100 %.

Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu
Skip to content