bip-logo

Rekrutacja do projektu Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza osoby w wieku 18-30 lat do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi. W dniach 26 lipca- 17 sierpnia 2021r. odbywa się rekrutacja do projektu realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundację Kuźnica im. Hugona Kołłątaja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu jest wyposażenie lokalnych liderów w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają : ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty. W 4 dniowym szkoleniu w dniach 9-12 września 2021r. w Ośrodku Wypoczynkowym UMK Bachotek, weźmie udział 50 uczestników w przedziale wiekowym 18-30 lat zamieszkujących na terenach wiejskich oraz małych miastach. Więcej informacji na stronie : www/fundacjakuznica.pl/akademia .

Skip to content