bip-logo

Rekrutacja uczestniczek projektu „Być kobietą w biznesie – organizacja warsztatów aktywizujących”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o rekrutacji uczestniczek projektu – „Być kobietą w biznesie – organizacja warsztatów aktywizujących”.

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, czy rozmowy zawodowe z klientami to sytuacje często stresowe. Jak sobie z tym poradzić przekonają się uczestniczki projektu. Udział w warsztatach jest ogólnodostępny i nieodpłatny. Dla uczestniczek warsztatów przewidziano Vouchery na usługi kosmetyczne i smartbandy.

Przedmiotem projektu jest realizacja warsztatów dla kobiet w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej. Szkolenia te będą obejmowały tematykę stylizacji i wizażu. Zaplanowane również zostały warsztaty z psychologiem w celu podniesienia własnej wartości i pewności siebie.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze LGD i za pośrednictwem poczty elektronicznej do 10 listopada 2022 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana liczba uczestników warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń. Grupę docelową stanowią kobiety w wieku produkcyjnym – bezrobotne lub bierne zawodowo.  

Zajęcia z wizażystką obejmują 2 jednodniowe (2×7,5 godzin) warsztaty dla 15 kobiet z zakresu wizażu.

Warsztaty z psychologiem zakładają wsparcie psychologa w ramach warsztatu jednodniowego (5 godzin) oraz możliwość jednogodzinnej konsultacji dla każdej z 15 uczestniczek projektu.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Prosimy o zamieszczenie informacji o projekcie na stronach www gmin i profilach Fb. W załączeniu plakat.

Projekt jest realizowany ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020.

PLakat
Skip to content