bip-logo

Remont drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o odbiorze końcowym zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”. Zakres prac obejmował dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 070603C w Dębowej Łące na odcinku o długości 2,68 km. Dolna warstwa z zastosowaniem emulsji asfaltowej 3,5 litra/m2 i grysu kamiennego o frakcji 5/8 mm, w ilości 16-18 kg/m2, górna warstwa z zastosowaniem emulsji asfaltowej 2 litry/m2 i grysu kamiennego o frakcji 2/5 mm w ilości 10-12 kg/m2. Wykonawcą zadania była firma S-PROBUD Sp. z o.o. ze Stargardu. Całkowita wartość zadania wyniosła : 152 686,05 zł brutto.

Odcinek drogi na którym dokonano remontu
Odcinek drogi na którym dokonano remontu
Odbiór zadania
Odbiór zadania
Skip to content