bip-logo

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o rozstrzygnięciu naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w ramach naboru na rok 2022 oraz objęciu dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609Cw  miejscowości Wielkie Radowiska”. W ramach zadania wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 30 cm, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm i szerokości 4,5 m. Wykonane zostaną utwardzone pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego, zjazdy przylegające do posesji i pól, próg wyspowy oraz oznakowanie pionowe. Łączna długość odcinka objętego przebudową : 750 metrów. Planowane koszty kwalifikowalne : 883 847,75 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie do : 486 116,00 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do końca sierpnia 2022r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118”, decyzją Prezesa Rady Ministrów znalazło się na liście rezerwowej.

Skip to content