bip-logo

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na terenie Gminy Dębowa Łąka

Logo polska cyfrowa

Gmina Dębowa Łąka informuje o zawarciu umowy powierzenia grantu o numerze 4087/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Dębowa Łąka. Wartość dofinansowania wynosi : 100 000,00 zł brutto co stanowi 100 % kosztów.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

W ramach grantu przewiduje się m.in. stworzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez autoryzowaną firmę zewnętrzną. Planuje się aktualizację/update urządzeń i licencji , zakup oprogramowania systemowego i licencji dostępowych dla zbudowania systemu kilkuzadaniowego, wdrożenie AD umożliwiającego centralne zarządzanie i wymuszanie polityk bezpieczeństwa dotyczących stacji roboczych, wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie, zakup podstawowego serwera do obsługi aplikacji i baz , zakup oprogramowania do szyfrowania poczty elektronicznej oraz plików wraz z konsolą zarządzającą (m.in. centralne zarządzanie kluczami) dla urzędu oraz jednostek podległych – GOPS, Biblioteka, Szkoły celem bezpiecznej wymiany danych między pracownikami, zakup urządzeń do backupu danych typu NAS.

Celem oraz planowanym efektem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .

Skip to content