bip-logo

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

Logo LEADER

W dniu 26 maja 2022r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” w Dębowej Łące w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Szacunkowa wartość zadania wynosi : 199 481,26 zł brutto.

Boisko o wymiarach 17,07 m x 34,77 metra o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa. Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczone piłkochwytami. Łączna powierzchnia boiska wyniesie : 593,53 m2.

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Dębowa Łąka w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Wartość robót budowlanych wynosi : 233 700,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania : 28.04.2023r.

Plac budowy

Zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” w miejscowości Dębowa Łąka dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, zostało zakończone. Całkowita wartość inwestycji wyniosła : 233 700,00 zł brutto, natomiast dofinansowanie w wysokości nie większej niż : 57 151,00 zł brutto.

Odbiór boiska do tenisa
Boisko do tenisa
Boisko do tenisa
Tablica informacyjna
Skip to content