bip-logo

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o podpisaniu w dniu 11.10.2022r. umowy pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą Steelcore Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. : „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”.

Zakres robót obejmuje budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska polegająca na dostawie i montażu zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wahadłowej, huśtawki ważki, bujaka piesek, karuzeli tarczowej, piaskownicy prostokątnej, dwóch zestawów siłowni zewnętrznej – biegacz i orbitek, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch sztuk ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy regulamin, stojaka na rowery 5 – stanowiskowy, lampy parkowej hybrydowej LED pojedynczej o wysokości – 8,5 metra z własnym źródłem zasilania, ogrodzenia – 103 metry bieżące.

Wartość robót budowlanych wynosi : 137 343,03 zł. Planowany termin wykonania zadania : 30.11.2022r.

Zadanie zostanie wykonane z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W chwili obecnej wniosek oczekuje na akceptację.

Skip to content