bip-logo

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska

PROW

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o podpisaniu w dniu 11.10.2022r. umowy pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą Steelcore Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. : „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”.

Zakres robót obejmuje budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska polegająca na dostawie i montażu zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wahadłowej, huśtawki ważki, bujaka piesek, karuzeli tarczowej, piaskownicy prostokątnej, dwóch zestawów siłowni zewnętrznej – biegacz i orbitek, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch sztuk ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy regulamin, stojaka na rowery 5 – stanowiskowy, lampy parkowej hybrydowej LED pojedynczej o wysokości – 8,5 metra z własnym źródłem zasilania, ogrodzenia – 103 metry bieżące.

Wartość robót budowlanych wynosi : 137 343,03 zł. Planowany termin wykonania zadania : 30.11.2022r.

Zadanie zostanie wykonane z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W chwili obecnej wniosek oczekuje na akceptację.

Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski w dniu 27 stycznia podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”. Dofinansowanie możliwe jest dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowanie wynosi : 81 457,00 zł jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Roboty związane z budową ogródka jordanowskiego są już na ukończeniu, gdyż już wcześniej podjęta została decyzja o realizacji zadania z środków budżetu gminy. Wartość robót budowlanych wynosi : 137 343,03 zł brutto. Decyzja o realizacji zadania mimo początkowego braku zapewnienia środków zewnętrznych okazała się słuszna i już od wiosny mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy.

Realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”, została zakończona. Zakres robót obejmował m.in. dostawę i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wahadłowej, huśtawki ważki, bujaka, karuzeli tarczowej, piaskownicy prostokątnej, dwóch zestawów siłowni zewnętrznej, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch sztuk ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy regulamin, stojaka na rowery, lampy parkowej hybrydowej LED oraz ogrodzenia. Wartość robót budowlanych wyniosła : 137 343,03 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości : 81 457,00 zł jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Ogródek jordanowski
Tablica informacyjna
Zestaw zabawowy
Bocianie gniazdo
Bujaczka
Ogródek jordanowskiej
Skip to content