bip-logo

Spotkanie założycielskie klastra energii

W dniu 25.10.2022r. podpisana została umowa klastra energii pn. „Golubsko-Dobrzyński Klaster Energii” pomiędzy Gminą Dębowa Łąka, Gminą Golub-Dobrzyń, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Gminą Bobrowo, Gminą Radomin, Stowarzyszeniem PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii. Klaster energii stanowi platformę do współpracy podmiotów samorządowych i gospodarczych w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, ciepłem oraz paliwami. W ramach klastra planowany jest dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin założycielskich. Jednym z głównych celów powstania klastra jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Podpisanie umowy
Założyciele klastra
Skip to content