bip-logo

Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza tegorocznych absolwentów szkół średnich do ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. LGD planuje już po raz siódmy udzielić stypendiów na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich zamieszkujących obszar działania LGD. Z przyjemnością informujemy, że wartość rocznego stypendium, która w poprzednich latach wynosiła 5 tys. zł została podwyższona do kwoty 7 tys. zł. Stypendium jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Kilka słów o Programie…

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BNB Paribas, Fundacja Inter Cars oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Program realizowany jest przy współpracy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Centrum im Profesora Bronisława Geremka. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.  

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji PSP w II segmencie musisz:
• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę branżową II stopnia w 2023 r.,
• osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm),
• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2.443,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
• mieszkać na terenie obszaru LGD (gmina Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk lub miasto Wąbrzeźno),
• posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Stypendia pomostowe krok po kroku
1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych.
2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie.
3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w Biurze LGD z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej 9.
5. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację LGD – złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie aktywna w dniach od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16:00.
6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 28 sierpnia 2023 r. dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Biura LGD, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, m. in. regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w raku akademickim 2023/2024 Segment II, algorytm wg którego przeliczane są punkty z pisemnych egzaminów maturalnych, terminarz i wniosek on-line dostępne są na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/ Przypominamy, że do składania wniosku on-line uprawnione są wyłącznie osoby, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska! Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

 Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 56 470 89 08, 530-367-814, 530 –367- 882 lub mailowo: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony www.lgdwabrzezno.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl.

Stypendia pomostowe
Skip to content