bip-logo

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kurkocin

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kurkocin, zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o sz. od 4 do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony przepust. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I do : 2.375.000,00 zł brutto.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna. Wartość umowy wynosi : 2 958 509,80 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do dnia : 30.10.2022r. 

Prace budowlane
Prace budowlane
Prace budowlane
Skip to content