bip-logo

Trwają prace związane z przebudową drogi w Lipnicy

Gmina Dębowa Łąka informuje o trwających pracach budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości 650 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,5 m do 5,0 m. Zakres prac obejmuje : prace geodezyjne, prace wstępne, prace ziemne, prace budowlane elementów ulicy, podbudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, remont przepustu, peron, znaki poziome i pionowe, zjazdy indywidualne, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym. Wartość robót budowlanych : 518 335,57 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Skip to content