bip-logo

Umowa na przebudowę drogi podpisana

W dniu 25.04.2022r. podpisana została umowa nr 44G/1/2022/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 486 116,00 zł brutto i nie może przekroczyć 55 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 30 cm, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm i szerokości 4,5 m. Wykonane zostaną utwardzone pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego, zjazdy przylegające do posesji i pól, próg wyspowy oraz oznakowanie pionowe. Łączna długość odcinka objętego przebudową : 750 metrów.

Planowany termin wykonania zadania do końca sierpnia 2022r.

Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

W dniu 14.07.2022r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych wynosi : 1 125 042,86 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia : 30.11.2022r.

Skip to content