bip-logo

Uroczystość patriotyczno – religijna przy Pomniku Pomorodowanych w Kurkocinie

W dniu 19 września 2021r. przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie, odbyła się uroczystość patriotyczno -religijna, upamiętniająca ofiary II wojny światowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z powiatu wąbrzeskiego, przedstawiciele instytucji państwowych, placówek oświatowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, drużyna harcerska działająca na terenie gminy oraz mieszkańcy Gminy Dębowa Łąka. Uroczysty charakter podkreśliła obecność pocztów sztandarowych oraz występ słowno – muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Po mszy świętej delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Rys historyczny : W 1939r. żołnierze armii niemieckiej dokonali mordu na ponad 500 Polakach w stodole w miejscowości Kurkocin, następnie paląc i zacierając ślady dokonanej zbrodni. W miejscu w którym dokonano egzekucji w 1965r. powstał pomnik ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu Wąbrzeskiego. W związku ze zbliżającą się 850 rocznicą lokacji Kurkocin, która miała miejsce w 1997r. ludność wsi Kurkocin podjęła inicjatywę rozbudowy pomnika. Mieszkańcy Kurkocina własnymi siłami wykarczowali rosnące tam olbrzymie topole. Na podstawie sporządzonego projektu zbudowano kaplicę, postawiono krzyż, położono kostkę oraz ogrodzone Miejsce Pamięci Narodowej. W latach dwutysięcznych Pan Jerzy Polcyn, pełniący w tamtym czasie funkcję Wójta Gminy Dębowa Łąka postanowił w celu upamiętnienia sprowadzić do Kurkocina prochy pogrzebanych Polaków z Charkowa, Katynia, Ostaszkowa, Miednoje, Monte Cassino, Oświęcimia, Stutthofu i Dachau. Przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie rok rocznie odbywają się uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające wybuch II wojny światowej.

Poczty sztandarowe
Poczty sztandarowe
Pomnik pomordowanych
Pomnik pomordowanych
Uczestnicy uroczystości
Uczestnicy uroczystości
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach
Uroczystości religijne
Uroczystości religijne
Przedstawiciele Powiatu Wąbrzeskiego podczas składania kwiatów.
Przedstawiciele Powiatu Wąbrzeskiego
Przedstawiciele Samorządów podczas składania kwiatów.
Przedstawiciele Samorządów
Przedstawiciele Rady Gminy Dębowa Łąka podczas składania kwiatów.
Przedstawiciele Rady Gminy Dębowa Łąka
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Skip to content