bip-logo

Uroczystości przy pomniku pomordowanych w Kurkocinie

W dniu 19 września 2023r. przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie, odbyła się uroczystość patriotyczno -religijna, upamiętniająca ofiary II wojny światowej. W wydarzeniu uczestniczył Senator RP Pan Ryszard Bober, przedstawiciele samorządów z powiatu wąbrzeskiego, przedstawiciele instytucji państwowych, placówek oświatowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, drużyna harcerska działająca na terenie gminy oraz mieszkańcy Gminy Dębowa Łąka. Uroczysty charakter podkreśliła obecność pocztów sztandarowych oraz występ słowno – muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Po mszy świętej delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Rys historyczny : W 1939r. żołnierze armii niemieckiej dokonali mordu na ponad 500 Polakach w stodole w miejscowości Kurkocin, następnie paląc i zacierając ślady dokonanej zbrodni. W miejscu w którym dokonano egzekucji w 1965r. powstał pomnik ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu Wąbrzeskiego. W związku ze zbliżającą się 850 rocznicą lokacji Kurkocin, która miała miejsce w 1997r. ludność wsi Kurkocin podjęła inicjatywę rozbudowy pomnika. Mieszkańcy Kurkocina własnymi siłami wykarczowali rosnące tam olbrzymie topole. Na podstawie sporządzonego projektu zbudowano kaplicę, postawiono krzyż, położono kostkę oraz ogrodzone Miejsce Pamięci Narodowej. W latach dwutysięcznych Pan Jerzy Polcyn, pełniący w tamtym czasie funkcję Wójta Gminy Dębowa Łąka postanowił w celu upamiętnienia sprowadzić do Kurkocina prochy pogrzebanych Polaków z Charkowa, Katynia, Ostaszkowa, Miednoje, Monte Cassino, Oświęcimia, Stutthofu i Dachau. Przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie rok rocznie odbywają się uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające wybuch II wojny światowej.

Przemowa
Warta przy pomniku
Zebrani goście
Msza św
Delegacja UG
Delegacja radnych
Delegacja OSP
Senator RP
Zebrani goście
Skip to content