bip-logo

Uważaj na firmy oferujące usługi w zakresie dofinansowań i sporządzania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”!

Urząd Gminy w Dębowej Łące przestrzega mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Dębowa Łąka oferując usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Dębowej Łące.


Gmina Dębowa Łąka, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Toruniu, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi usługi przygotowania wniosku o dotację,  których przedstawiciele pojawiają się u mieszkańców. Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpracy z Urzędem Gminy w Dębowej Łące, Urzędem Marszałkowskim lub Unią Europejską, program antysmogowy wymiany pieców z dotacją. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy w Dębowa Łąka jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.
Są to wyłącznie oferty próbujące nakłonić Państwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy refundację kosztów wymiany pieca.

Skip to content