bip-logo

Ważna informacja. Aktualizacja naboru na zakup nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Aktualizacja naboru na zakup nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Najważniejsze zmiany to możliwość składania wniosków przez mieszkańców całej gminy, spełniających wymogi wskazane w oświadczeniu oraz przedłużenie terminu na ostateczne złożenie oświadczenia do dnia 25.10.2021r. Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy wzory oświadczenie. Aktualne oświadczenia znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji. Oświadczenia złożone wcześniej są traktowane również jako prawidłowe i nie ma konieczności dokonywania ich zmiany.

Urząd Gminy w Dębowej Łące w związku z aktualizacją wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o możliwości uzyskania dofinansowania ( do 100 % ) na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie zakupionego sprzętu oraz zapewnienie dostępu do internetu  na sprzęcie zakupionym w ramach projektu w przypadku braku takiego dostępu. Dofinansowanie możliwe jest do uzyskania w ramach konkursu grantowego – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” i jest skierowane  dla uczniów zamieszkujących Gminę Dębowa Łąka, których członkowie rodziny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekuni prawni, pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR oraz nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku ( tj. w roku 2020 i 2021 ), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Rodziców dzieci oraz uczniów szkół średnich spełniających powyższe wymogi chętnych do udziału w projekcie, prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, pokój nr 7 ( sekretariat ), stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej informacji wraz z klauzulą RODO do dnia 25.10.2021r. Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków, gdyż na ich podstawie tut. Urząd musi przygotować i przesłać wniosek o dofinansowanie do realizatora naboru. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu : 56 688 49 23 lub 56 688 49 18. Złożenie oświadczeń nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Informacje na temat grantu uzyskać można pod adresem : https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

Skip to content