bip-logo

Włącz się w przygotowanie strategii LGD Ziemia Wąbrzeska

(Konsultacje społeczne – Nowa Lokalna Strategia Rozwoju)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska kontynuuje prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2023-2029 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, czy też szeroko pojętą aktywizację społeczną mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Dębowa Łąka odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Dębowa Łąka.

Spotkanie poświęcone będzie następujących zagadnieniom:

  1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;                                                              
  2. Efektywność wdrożenia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;                                
  3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska na lata 2023-2029:                                                      
  4. Analiza SWOT;
  5. Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
  6. Identyfikacja grup docelowych strategii.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne
Skip to content