bip-logo

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2022r. umowy z firmą NEO-SYSTEM z Brodnicy na dostawę 69 szt. laptopów w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi : 171 861,75 zł brutto. Termin wykonania : maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Planowany termin dostawy sprzętu do Urzędu Gminy : sierpień 2022r., planowany termin przekazania sprzętu Beneficjentom ostatecznym : wrzesień 2022r.

Skip to content