bip-logo

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Logo cyfrowa gmina

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu umowy o powierzeniu grantu nr 1732/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach projektu zakupione zostanie 69 szt. laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Łączna wartość dofinansowanie wynosi : 172 500,00 zł brutto.

Skip to content