bip-logo

Wymiana pieców i kotłów węglowych

Zachęcamy Państwa do wymiany starych, niekologicznych i nieefektywnych  kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

W Gminie Dębowa Łąka istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne, za które uznaje się:

1) kocioł c.o. gazowy;

2) kocioł c.o. elektryczny;

3) kocioł c.o. opalany pelletem – 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego, ani technicznej możliwości jego zamontowania;

4) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem – 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego, ani technicznej możliwości jego zamontowania;

5) kocioł c.o. olejowy;

6) pompę ciepła.

Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. Wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć.

Sprawę prowadzi Michał Zasadowski, tel. 56 688 49 23

Skip to content