bip-logo

Wystąpienie suszy na terenie Gminy

W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dot. wystąpienia suszy na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, informujemy o obowiązku złożenia przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, zgodnie z zasadą wprowadzoną w 2020r. poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi przez producenta rolnego a aplikacją, możliwe jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód do tut. Urzędu Gminy w terminie umożliwiającym ich oszacowanie – jest to rozwiązanie opcjonalne. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół, natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.  

Wojewoda Kujawsko – Pomorski informuje, iż na przestrzeni kilku ostatnich lat monitoring suszy w coraz większym stopniu bazuje na najnowocześniejszych dostępnych metodach opartych o system radarów meteorologicznych i teledetekcji satelitarnej z jednoczesnym odchodzeniem od rozbudowy systemu naziemnych stacji pogodowych. Metody te w połączeniu z szacowaniem strat przez samych rolników przy pomocy publicznie dostępnej aplikacji suszowej zapewniają największą możliwą dokładność i obiektywność pomiarów.

W przypadku szczegółowych informacji ze strony Wojewody Kujawsko – Pomorskiego lub wprowadzenia przepisów prawnych, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Skip to content