bip-logo

Zajęcia dla młodzieży

W ramach projektu pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w partnerstwie z Gminą Dębowa Łąka, odbyły się pierwsze zajęcia dla młodzieży – gra terenowa o Polsce. Młodzież z mapą w ręku, szukała zadań, które dotyczyły naszej Ojczyzny. Uczestnicy mieli za zadanie m.in. zilustrować legendę o powstaniu naszego państwa, uzupełnić słowa hymnu narodowego czy przyporządkować zabytki do wybranych miast. Wszystkie zadania zostały znalezione i wyśmienicie rozwiązane. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

Zajęcia dla młodzieży
Zajęcia dla młodzieży
Zajęcia dla młodzieży
Zajęcia dla młodzieży
Zajęcia dla młodzieży
Zajęcia dla młodzieży
Skip to content