bip-logo

Zakończenie naboru w ramach Cyfrowej Gminy

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu naboru oświadczeń na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu grantowego – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Łącznie do tut. Urzędu wpłynęło 79 oświadczeń. W dniu 04.11.2021r. złożony został zbiorczy wniosek do organizatora naboru o łącznej wartości : 355 500,00 zł brutto. Przewidywalny czas ogłoszenia wyników konkursu przez organizatora : 40 dni od dnia złożenia wniosku.

Skip to content