bip-logo

Zdalna Szkoła Plus

Dnia 15 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. To kolejny projekt, w którym Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Łącznie z programem Zdalna szkoła na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.

Gmina Dębowa Łąka po raz drugi wzięła udział w tym projekcie i otrzymała dofinansowanie w wysokości 54 999,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup oraz ubezpieczenie 21 laptopów, które zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy Dębowa Łąka. Zakupione laptopy zostały dostarczone do Urzędu Gminy w początkowych dniach lipca. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafi do uczniów. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy- zdalna szkoła+
Laptop – program zdalna szkoła+

Skip to content