bip-logo

Zgłoś swój pomysł do LSR

Zgłoś swój pomysł do LSR

Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia fiszki projektowej – pomoże to nam w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Jest to także szansa na zgłoszenie własnych, autorskich projektów.

Złożenie fiszki odbywa się poprzez:

1. Wypełnienie elektronicznego formularza lub

2. Przesłanie formularza w wersji elektronicznej na adres:

biuro@lgdwabrzezno.pl

Wypełnioną fiszkę można również przesłać drogą pocztową lub przynieść osobiście do naszego biura Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska, które znajduje się przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie.

Jednocześnie zaznaczamy, że jest to zgłoszenie zamiarów i pomysłów, dlatego też nie możemy w pełni zagwarantować, że wszystkie zgłoszone projekty zostaną uwzględnione w Lokalnej Strategii Rozwoju – decyduje o tym przede wszystkim specyfika programu oraz wysokość środków jaką będziemy ostatecznie dysponować.

Nadesłane fiszki projektowe wraz z resztą materiałów wypracowanych podczas wszystkich spotkań konsultacyjnych będą przedmiotem pracy zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie strategii.

https://www.lgdwabrzezno.pl/index.php/1040-zglos-swoj-pomysl-do-lsr

Skip to content