bip-logo

Zwierzęta w gminie

Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach możliwe jest:
a) pod adresem: Urząd Gminy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, osoba do
kontaktu: Michał Stefański tel.: 56 688 49 18 – w godzinach pracy Urzędu od godz.
7:15 do godz. 15:15;
b) na Komendę Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie – wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od
pracy.
Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które
mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „REKSIO”

http://www.reksio.cdmedia.pl/

Skip to content