bip-logo

Ankieta dot. społecznej inicjatywy mieszkaniowej

Szanowni Państwo,

Gmina Dębowa Łąka w III kwartale 2023 roku planuje rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach programu Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe ( SIM ). Planowana inwestycja mieszkaniowa przewiduje budowę dwukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego ( 12 do 16 mieszkań na wynajem – każde z możliwością dojścia do własności ) i jest skierowana do osób oraz rodzin o umiarkowanych dochodach i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. 

W celu opracowania ostatecznego projektu inwestycji zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznać Państwa preferencje i potrzeby mieszkaniowe, aby uwzględnić je w planowanych inwestycjach mieszkaniowych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Chcemy, aby byli Państwo aktywnymi uczestnikami procesu rozwoju budownictwa społecznego w naszej Gminie.

Planowaną lokalizacją budowy budynku wielorodzinnego jest miejscowość Dębowa Łąka w pobliżu Szkoły Podstawowej.

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Informacje zebrane w badaniu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby projektowanej przez Urząd Gminy w Dębowej Łące inwestycji. Ankietę należy złożyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres : sekretariat@ugdl.pl w terminie do dnia 05.05.2023r.

Skip to content