bip-logo

Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dębowa Łąka do wzięcia udziału w projekcie pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. Jak informuje realizator projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska pomoc w wysokości 424 753,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umożliwi w najbliższych 6 miesiącach realizację szeregu ciekawych inicjatyw społecznych na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Z czego w praktyce będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec dzięki otrzymanemu wsparciu?

1. zajęcia w Centrach Aktywności Lokalnej, które poprowadzą animatorzy, instruktorzy kulinarni, rękodzielnicy i dietetycy

2. 10 emisji filmów w każdej z gmin w ramach kina plenerowego

3. wypożyczalnia ebooków i audiobooków

4. wyjazdy do teatru lub opery

Termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie: 12 kwietnia 2023 r. do siedziby Urzędu Gminy w Dębowej Łące, sekretariat pokój nr 10.

Projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ważne !!! Już 11 kwietnia o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Kurkocinie ( dla dzieci z miejscowości Kurkocin, Łobdowo, Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo ) oraz o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Wielkich Radowiskach ( dla dzieci z miejscowości Wielkie Radowiska, Lipnica, Małe Pułkowo i Niedźwiedź ) odbędzie się spotkanie dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat które chciałyby uczestniczyć w zajęciach projektu ( zajęcia z animatorem ). Podczas zajęć między innymi zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Na spotkaniu możliwe będzie wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Zajęcia będą darmowe dla uczestników.

Plakat
Skip to content