bip-logo

Tag: łące

 • Kościół parafialny w Wielkich Radowiskach

  Kościół budowany w 1. pół. XIV w., przekształcany na przełomie XIV i XV w. Dolna, murowana część wieży dobudowana została prawdopodobnie w 1580 r., górna – drewniana – pochodzi z…

 • Kościół parafialny w Kurkocinie

  Kościół wzmiankowany był w 1414 r. Od 1667 do 1923 r. pełnił funkcję kościoła filialnego. Wzniesiony w 1. pół. XIV w., był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany. Gotycki, orientowany, murowany z…

 • Kościół parafialny w Łobdowie

  Kościół zbudowany w 1. pół. XIV w., w 1665 r. odnowiony po zniszczeniach, od 1789 r. filialny, od 1835 r. ponownie parafialny. Za­pewne w 1665 r. wnętrze przekryte pozornym sklepieniem…

 • Kościół filialny w Dębowej Łące

  Kościół poewangelicki. Po wojnie pełnił funkcję kościoła szkolnego.Zbudowany w latach 1900-1901. Do 1945 r. kościół był własnością gminy ewangielickiej. W tymże roku został przejęty przez katolików, poświęcony i oddany miejscowej…

 • Kościół parafialny w Dębowej Łące

  Kościół został wzniesiony na przełomie XIII/XIV w., w 1410 r. spalony, w 1445 r. odbudowany. Na początku XVII w.przebudowany. Od 1756 do 1930 r. pełnił funkcje kościoła filialnego. w 1875…

Skip to content